تبلیغات
جوجه شیمیست - طیف سنجی IR
جوجه شیمیست
به بزرگی آرزوها نباید اندیشید؛ به بزرگی آن كسی باید اندیشید كه می تواند این آرزوها را بر آورده كند.
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : hassan mahmoudi

تئوری:

اسپکتروسکوپی مادون قرمز  Infra red )  IR )

مشاهده پیک در IR در اثر تغییر در سطوح انرژی ارتعاشی مولکول می باشد که

بطور عمده شامل ارتعاشات کششی  stretching و خمشی bending  می

باشد.محدوده جذب معمولی  IR  ( 2.5 تا 25 میکرومتر ) و یا برحسب عدد موج

400 تا 4000  cm -1  می باشد.موقعیت پیکها در  IR  بستگی به ماهیت پیوند

ها دارد. پیکهای واقع در انتهای طیف ، دارای انرژی بالاتر ( طول موج کوتاهتر )

می باشند و اغلب مربوط به ارتعاشات کششی پیوند های کوتاه و قوی می

باشند.استفاده از عدد موج در مقایسه با طول موج، جهت بیان محلهای جذب از

این نظر که عدد موج با انرژی نسبت مستقیم دارد و همچنین جهت بیان

محلهای جذب که از اعداد اعشاری استفاده نمی شود، ارجحیت دارد.

اجزاء و قسمتهای مختلف دستگاه اسپكتروسكوپ

منبع نور :

معمولا لامپ نرنست  ( Nernst ) است که شامل میله ای است که مخلوط

اکسید زیرکونیوم ( Zirconium ) ، ایتریوم( Yttrium )  و اربیوم ( Erbium )  می

باشد و به کمک برق تا  oC 1500   ۫گرم می شود .

محل نمونه :
چون شیشه و کوارتز تقریبا همه طول موجهای ناحیه مادون قرمز را جذب می

کنند ، از این رو نمی توانند به عنوان سل و یا به عنوان منشور دستگاه  IR  بکار

روند. نمک های هالوژنه به این منظور بکار میروند و معمولا از کلرور سدیم به

عنوان سل نمونه استفاده می شود ، که چون در آب حل می گردد ، اگر نمونه

حاوی آب باشد ، از سل  AgCl و یا برخی از پلیمرها استفاده می گردد.

منو کروماتور :

باید از جنس نمکهای هالوژنه باشد.

دتکتور :

از نوع حرارتی و ترموکوپل است . میزان انرژی نورانی جذب شده متناسب با

میزان حرارت ایجاد شده می باشد .

رکوردر ( ثبات ) :

طیف نمونه را رسم می کند.

کاربرد طیف  IR

1- از دستگاه  IR  بیشتر جهت شناسایی گروههای مختلف موجود در مواد

استفاده می شود . ناحیه خاصی از  IR  که به نام ناحیه اثر انگشت

یا  Fingerprint  نامیده می شود ( ناحیه 910 – 1430  cm-1) وجود دارد که

طیف  IR  هر جسم مختص همان جسم بوده و برای اثبات یکسان بودن دو

جسم از این ناحیه استفاده می شود .از روی طیف  IR  یک جسم مجهول

میتوان گروههای مختلف موجود در آن را به دست آورد.

2- کاربرد از لحاظ کمی :مقدار مشخصی از نمونه در حلال حل می کنیم و در

طول موج خاص درصد ترانس میتانس %T را بدست می آوریم. با توجه به نمونه

معلوم، غلظت مجهول را بدست می آوریم.در بین تعداد نوار های جذبی متعدد ،

باید نوار هایی را جهت تعیین مقدار استفاده کرد که از قانون بیر لامبرت به خوبی

پیروی کنند.

اماده سازی نمونه

نمونه جامد :

معمولا حدود 5 تا 15 میلیگرم نمونه را با حدود 400 میلی گرم برمور پتاسیم

خالص و خشک مخلوط کرده ، بصورت پودر نرم و یکنواخت در آورده و با فشار زیاد

بصورت یک قرص نازک و شفاف در می آوریم .   KBr در طول موج  2.5 تا 25

میکرون جذب ندارد و این امکان میدهد که از نمونه طیف کاملی به دست

آوریم.

میتوان از نمونه جامد به صورت سوسپانسیون ذرات بسیار ریز طیف گرفت . در

این صورت حدود 5 میلی گرم جسم را با یک قطره از  Nujol  ( یک هیدرو کربور

اشباع شده پارافینی با وزن مولکولی بالا ) به صورت سوسپانسیون  یکنواخت

تهیه می کنیم .

نوژول در نواحی 3030 – 2860   cm-1( بخاطر ارتعاشات کششی پیوند  C-H) و

همچنین در نواحی 1460 و 1374   cm-1(ارتعاشات خمشی پیوند  C-H  ) جذب

دارد .

وجود جذب در نوژول باعث می شود که اگر جسم در این نواحی جذب داشت ،

تداخل ایجاد شود ، که در این صورت میتوان از هگزا کلرو بوتا دی ان استفاده کرد

که فاقد پیوند  C-H  می باشد و در نتیجه میتوان جذب مربوط به  C-H  نمونه را

مشاهده کرد.

نمونه مایع :
 میتوان 2 قطره از مایع را بین دو سل کلرور سدیم قرار داد .

اگر نمونه محلول حاوی حلال باشد ، چون همه حلالها در نواحی مختلف  IR  کم

وبیش جذب دارند ، باید از حلال تنها به عنوان شاهد استفاده کرد .اگر نمونه با

ویسکوزیته کم یا فرار باشد، از سلهای با ضخامت 0.1 میلی متر استفاده می

شود .

نمونه گاز :

اگر نمونه به صورت گاز باشد از سل هایی که 10 سانتی متر طول دارد

،استفاده کرده و نمونه را به فضای آن تزریق می کنیم .

 

کالیبراسیون :

برای کالیبره کردن دستگاه از فیلمهای پلی اتیلن یا پلی استیرن استفاده می

کنیم که در نواحی خاصی پیک شارپ دارند. بعنوان مثال اگر پیکی در 907

کالیبره است ودستگاه پیک رسم شده را در 905 داد. اختلاف را محاسبه کرده

در مورد نمونه اعمال می کنیم. نکته قابل توجه این است که در هر محدوده

پیکها را بطور جداگانه باید بررسی کرد.

 

طیف سنجی مادون قرمز ،

 روشی برای شناسایی مولکولها و بخصوص گروه عاملی مولکولهاست. هر ماده‌ای ، طیف مادون قرمز مخصوص به خود دارد و همانند اثر انگشت ، مختص خود مولکول می‌باشد. دستگاهی که طیف جذبی یک ترکیب را حاصل می‌کند، یک دستگاه طیف سنج مادون قرمز یا به عبارت دقیقتر یک اسکپتروفتومتر خوانده می‌شود.

دو نوع دستگاه طیف سنج مادون قرمز در آزمایشگاههای شیمی آلی بطور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ دستگاههای تفکیکی (پراکندگی) و تبدیل فوریه (FT). هر دو دستگاه ، طیفهای ترکیبات را در محدوده4000cm   تا400cm   فراهم می‌کنند. گرچه هر دو دستگاه ، طیفهای تقریبا یکسانی را برای یک ترکیب مشخص ارائه می‌دهند، ولی طیف سنج مادون قرمز FT ، طیف مادون قرمز را به مراتب سریعتر از دستگاههای تفکیکی تولید می‌کنند.

نور مادون قرمز

اسپکتروفوتومتر مادون قرمز در شناسایی مولکولی و ارتعاشات وابسته به ساختار آن استفاده می شود.‌‌ ‌ساختارهای شیمیایی متفاوت، به دلیل تفاوت در انرژی های مربوط به هر طول موج، راه‌های مختلفی در پاسخ به طول موج های مختلف دارند. به عنوان مثال مادون قرمز‌های برد متوسط، تمایل به لرزش دورانی دارد، درحالیکه مادون قرمز نزدیک (با انرژی بالاتر) تمایل به لرزش هارمونیک مولکولی مانند جنبش دارد
در اسپکتروفوتومترهای‌IR متداول یک پرتو مادون قرمز مستقیما به نمونه می تابد و تمام طول موج‌های طیف نسبت به پرتو مرجع اندازه‌گیری می‌شود. به منظور تولید طیفی با کیفیت بالا، باید پهنای طیف ورودی به آرامی اسکن شود اسپکتروسکوپی‌IR با روش بسط تبدیل فوریه اصلاح می شود. قلب اسپکتروفوتومترهای IR تداخل سنج میشلسون است که در شکل نشان داده شده است

نور تابش شده از منبع‌IR به سمت سلول‌های نمونه هدایت می شود. نیمی از پرتو تابشی از آینه ثابت باز تابیده شده و نیم دیگر آن از آینه ای که مرتبا در فاصله ای حدود دو و نیم میکرومتر حرکت می کند منعکس می‌شود. هنگامی که دوباره دو پرتو در آشکارساز با هم ترکیب می شوند و تداخل به وجود می آید، حدود دو ثانیه یک اسکن از فاصله ورودی گرفته شده و در کامپیوتر ذخیره می شود. به همین ترتیب چندین اسکن دیگر نیز به طور همزمان به آن اضافه می شود. با توجه به نوسانات و ارتعاشات حرارتی در آزمایشگاه بدیهی است که این امر نا ممکن است. پس به منظور حل این مشکل از لیزر هلیمنئون برای تاباندن به تداخل سنج میشلسون استفاده می شود و تداخل لیزر به عنوان فرکانس مرجع به کار گرفته می شود.

مزیت دستگاه تبدیل فوریه به طیف سنج تفکیکی

مزیت یک دستگاه FT- IR این است که آن تداخل نما را در کمتر از یک ثانیه حاصل می‌کند. پس ، می‌توان تعداد زیادی از تداخل نماهای یک نمونه را جمع آوری کرده و در حافظه کامپیوتر ذخیره نمود. هنگام اجرای تبدیل فوریه بر روی مجموع تداخل نماهای جمع شده ، طیفی با نسبت سیگنال به نویز بهتر ترسیم می‌گردد. بنابراین یک دستگاه FT- IR سرعت و حساسیت بیشتری نسبت به دستگاه تفکیکی دارد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 14 و 37 دقیقه و 15 ثانیه

Cheers. A good amount of posts.

safe dosage for cialis cialis daily reviews cialis 20 mg best price tesco price cialis free cialis bulk cialis cialis reviews cialis free trial precios de cialis generico cialis daily dose generic
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 14 و 06 دقیقه و 45 ثانیه

Nicely put. Thanks.
dose size of cialis cialis online napol cialis online nederland cialis para que sirve where to buy cialis in ontario try it no rx cialis cialis from canada cialis price thailand price cialis per pill cialis en mexico precio
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 02 و 53 دقیقه و 46 ثانیه

This is nicely put! !
cialis official site tadalafil tablets cialis canada only now cialis 20 mg we choice free trial of cialis we choice free trial of cialis canadian discount cialis cialis vs viagra buy cialis online legal interactions for cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 02 و 38 دقیقه و 48 ثانیه

Many thanks! Quite a lot of information.

cialis rezeptfrei sterreich buy cialis uk no prescription cialis herbs cialis generique acheter cialis meilleur pri venta de cialis canada cialis cipla best buy il cialis quanto costa buy name brand cialis on line cialis 5 mg effetti collateral
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 03 و 06 دقیقه و 21 ثانیه

Valuable postings. Thank you.
cialis preise schweiz recommended site cialis kanada cialis kaufen cialis coupons cialis with 2 days delivery if a woman takes a mans cialis cialis et insomni cialis with 2 days delivery cialis 5mg buy online cialis 5mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 15 و 13 دقیقه و 30 ثانیه

You actually expressed it fantastically.
cialis en mexico precio cialis coupons printable cialis cipla best buy price cialis wal mart pharmacy cialis for sale in europa cialis great britain cialis price in bangalore achat cialis en suisse cialis 5mg walgreens price for cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 10 و 54 دقیقه و 53 ثانیه

Wow plenty of terrific advice.
cialis 5 mg schweiz cialis y deporte generic cialis at walmart price cialis wal mart pharmacy generic low dose cialis prezzo cialis a buon mercato cialis in sconto cialis 20mg preis cf cialis 20 mg cialis kaufen wo
شنبه 7 مهر 1397 ساعت 05 و 49 دقیقه و 11 ثانیه

This is nicely expressed! !
no prescription cialis cheap cialis without a doctor's prescription cialis super acti cialis great britain discount cialis buy cialis cheap 10 mg generic cialis pro cialis prezzo di mercato how much does a cialis cost best generic drugs cialis
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 21 و 37 دقیقه و 23 ثانیه

Amazing quite a lot of wonderful tips!
cialis 5 mg schweiz only best offers cialis use cialis generico cialis pills boards cialis generico estudios de cialis genricos cialis for daily use cialis 20 mg cost generic cialis pro cialis 50 mg soft tab
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 18 و 35 دقیقه و 24 ثانیه

You definitely made the point!
cialis 5mg billiger cialis daily new zealand cialis online holland compare prices cialis uk safe site to buy cialis online buy cialis online 5 mg cialis pharmacie en ligne click now cialis from canada cialis rezeptfrei click here to buy cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 07 و 49 دقیقه و 05 ثانیه

Thanks. I enjoy this.
no prescription cialis cheap discount cialis click here take cialis acquistare cialis internet 5 mg cialis coupon printable cialis taglich cialis daily we use it cialis online store canada discount drugs cialis cialis patent expiration
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 23 و 43 دقیقه و 43 ثانیه

You actually mentioned this well!
pharmacy canada online prescriptions online drug store online pharmacies mexico no 1 canadian pharcharmy online most reliable canadian pharmacies online pharmacies mexico online drug store canadian pharmacies canadian online pharmacy buy viagrow pro
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 06 و 18 دقیقه و 30 ثانیه

Superb stuff. With thanks!
pfizer viagra buy viagra over the counter order viagra cheap best place to buy viagra online where can i order viagra online can i buy viagra online find viagra online buy cheapest viagra online buy generic viagra buy viagra no rx
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 22 و 28 دقیقه و 14 ثانیه

Fine info. Many thanks.
wow cialis 20 cialis online deutschland click now cialis from canada cipla cialis online cialis 5 mg cialis 20 mg usa cialis online buy cialis online legal cialis side effects discount cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 14 و 35 دقیقه و 01 ثانیه

Thanks, I enjoy it.
precios cialis peru cialis prices estudios de cialis genricos walgreens price for cialis how do cialis pills work enter site 20 mg cialis cost i recommend cialis generico cialis side effects dangers cialis generisches kanada achat cialis en europe
دوشنبه 22 مرداد 1397 ساعت 17 و 34 دقیقه و 55 ثانیه

Thanks a lot. I appreciate this.
order generic cialis online cialis rezeptfrei sterreich cialis ahumada cialis vs viagra side effects of cialis compare prices cialis uk discount cialis cialis generisches kanada cialis vs viagra wow cialis 20
یکشنبه 10 تیر 1397 ساعت 01 و 03 دقیقه و 38 ثانیه
Ⴝomeone necеssarily lend ɑ hand to make critically posts I might state.

Thɑt is the verу first tіme Ӏ frequentfed yoᥙr web page
annd to this рoint? I surpprised ᴡith tһe
гesearch yօu mɑdе to mаke this paгticular publish amazing.

Ꮐreat process!
دوشنبه 4 تیر 1397 ساعت 02 و 28 دقیقه و 21 ثانیه
I'm noԝ not cerrtain the рlace yoᥙ ɑre ցetting youг іnformation, ƅut ɡreat topic.
Ӏ needs to spend somje tіme studying mucһ more ᧐r understanding moгe.
Thank you for magnificent info Ι was lοoking for thiѕ info for mу mission.
جمعه 4 خرداد 1397 ساعت 02 و 43 دقیقه و 15 ثانیه
Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with a few pics to drive the message
home a bit, but other than that, this is great blog.

An excellent read. I'll definitely be back.
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 21 و 03 دقیقه و 28 ثانیه

Whoa loads of wonderful knowledge.
cialis lowest price prezzo di cialis in bulgaria cialis coupon warnings for cialis only best offers 100mg cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne buy cheap cialis in uk we choice cialis pfizer india cialis generico en mexico cialis 5 mg schweiz
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 09 و 36 دقیقه و 29 ثانیه

Nicely put. Many thanks!
viagra online pharmacy usa where can i order viagra online viagra how to get a prescription where can i buy a viagra where can i buy viagra online safely viagra pharmacy levitra purchase viagra uk how to buy viagra without a prescription buy viagra without prescription online sildenafil tablets online
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 ساعت 16 و 23 دقیقه و 01 ثانیه
Hi there mates, how is tthe whole thing, annd whjat you wanbt to
say concerning this article, in my view its truoy amazig in favlr
of me.
شنبه 1 اردیبهشت 1397 ساعت 06 و 34 دقیقه و 22 ثانیه
Everyone loves what yoou guys arre usualy uup too.
Suchh cever wordk and exposure! Keeep upp thee fantasttic woks gyys I've incljded
you guys to blogroll.
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 01 و 54 دقیقه و 49 ثانیه

Nicely put. With thanks.
discount cialis generico cialis mexico legalidad de comprar cialis cialis generika click now buy cialis brand where cheapest cialis click here take cialis cialis for sale interactions for cialis calis
جمعه 3 فروردین 1397 ساعت 23 و 36 دقیقه و 48 ثانیه

Valuable knowledge. With thanks!
tadalafil generic acquistare cialis internet calis cialis tablets buy brand cialis cheap only best offers 100mg cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis for sale generic cialis levitra cialis generique 5 mg
جمعه 18 اسفند 1396 ساعت 14 و 18 دقیقه و 23 ثانیه
Hello friends, pleasant piece of writing and pleasant urging commented
here, I am in fact enjoying by these.
دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 23 و 21 دقیقه و 39 ثانیه
I think what you said made a great deal of sense. But,
what about this? suppose you were to create a awesome title?
I mean, I don't wish to tell you how to run your blog, however what if you
added something that makes people want more?
I mean جوجه شیمیست - طیف سنجی IR is kinda vanilla.
You might peek at Yahoo's home page and watch how they create news
titles to grab people to click. You might try adding a video or a picture or two to get readers
interested about everything've written. In my opinion, it might bring your website a little livelier.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 08 و 43 دقیقه و 56 ثانیه
Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you
if that would be ok. I'm undoubtedly enjoying your blog and look
forward to new posts.
پنجشنبه 31 فروردین 1396 ساعت 05 و 29 دقیقه و 15 ثانیه
Hi there, I enjoy reading all of your article. I like to write a little comment to support you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


نظرات و درخواستهای خود را با ایمیل زیر در میان بگذارید.
h.mahmoudi369@gmail.com

مدیر وبلاگ : hassan mahmoudi
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظز شما در مورد مطالب موجود در وبلاگ چیست؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


بازی آنلاین تراوین [URL="http://a200.x.traaviaan.ir/anmelden.php?ref=1136"]بازی آنلاین تراوین[/URL]