تبلیغات
جوجه شیمیست - تیتراسیون اگزالیک اسید و سود
جوجه شیمیست
به بزرگی آرزوها نباید اندیشید؛ به بزرگی آن كسی باید اندیشید كه می تواند این آرزوها را بر آورده كند.
جمعه 14 مرداد 1390 :: نویسنده : hassan mahmoudi
موضوع آزمایش: تیتر کردن اسید وباز 

 

هدف آزمایش: آشنایی با روش های حجمی و روش های تیتر کردن و تیتر کردن اسید وباز

تئوری آزمایش:

روشی که توسط آن ، محلولی با غلظت مشخص به محلولی دیگر اضافه می‌شود تا واکنش شیمیایی بین دو ماده حل شده کامل گردد، تیتراسیون نامیده می‌شود.

مقدمه

تیتر کردن از روش‌های تجزیه حجمی است. در تجزیه حجمی ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگری که غلظت آن مشخص است که همان محلول استاندارد نامیده می‌شود، می‌سنجند. در تیتراسیون محلول استاندارد به‌طور آهسته از یک بورت به محلول حاوی حجم مشخص یا وزن مشخص از ماده حل شده اضافه می‌شود.

افزایش محلول استاندارد ، آنقدر ادامه می‌یابد تا مقدار آن از نظر اکی‌والان برابر مقدار جسم حل شده شود. نقطه اکی‌والان نقطه ای است که در آن ، مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شیمیایی برابر با مقدار حجم مورد نظر در محلول مجهول است. این نقطه را نقطه پایان عمل از نظر تئوری یا نقطه هم ارزی نیز می‌گویند.

روش تیتر کردن

در عمل تیتر کردن ، محلول استاندارد را از یک بورت به محلولی که باید غلظت آن اندازه گرفته می‌شود، می‌افزایند و این عمل تا وقتی ادامه دارد تا واکنش شیمیایی بین محلول استاندارد و تیتر شونده کامل شود. سپس با استفاده از حجم و غلظت محلول استاندارد و حجم محلول تیتر شونده ، غلظت محلول تیتر شونده را حساب می‌کنند.

یک مثال

نقطه اکی‌والان در عمل تیتر کردن NaCl با نقره تیترات وقتی مشخص می‌شود که برای هر وزن فرمولی -Cl در محیط یک وزن فرمول +Ag وارد محیط عمل شده باشد و یا در تیتر کردن ، سولفوریک اسید (H2SO4 ) با سدیم هیدروکسید ( NaOH ) نقطه اکی‌والان وقتی پدید می‌آید که دو وزن فرمولی اسید و دو وزن فرمولی باز وارد محیط عمل شوند.

تشخیص نقطه اکی‌والان

نقطه اکی‌والان در عمل بوسیله تغییر فیزیکی ( مثلا تغییر رنگ ) شناخته می‌شود. نقطه ای که این تغییر رنگ در آن روی می‌دهد، نقطه پایان تیتر کردن است. در تیتراسیون اسید و باز شناساگرها برای تعیین زمان حصول نقطه اکی‌والان بکار می‌روند. تغییر رنگ معرف ، نشانگر نقطه پایانی تیتراسیون می‌باشد.

 

انواع تیتر کردن

بر حسب واکنش‌هایی که بین محلول تیتر شونده و استاندارد صورت می‌گیرد، تجزیه‌های حجمی (تیتراسیون) به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 • روش‌هایی که بر اساس ترکیب یون‌ها هستند. یعنی تغییر ظرفیت در فعل و انفعالات مربوط به آن صورت نمی‌گیرد. این روش‌ها عبارت اند از:

1.     واکنش‌های خنثی شدن یا واکنش‌های اسید و باز

2.     واکنش‌های رسوبی

3.     واکنش‌هایی که تولید ترکیبات کمپلکس می‌کنند.

 • روشهایی که بر اساس انتقال الکترون هستند؛ مانند واکنش‌های اکسایش و کاهش

تیتر کردن واکنش های اسید و باز یا خنثی شدن

تیتر کردن ، عبارت است از تعیین مقدار اسید یا باز موجود در یک محلول که با افزایش تدریجی یک باز به غلظت مشخص یا بر عکس انجام می‌گیرد. موقعی که محلول یک باز دارای یونهای -OH است به محلول اسید اضافه کنیم، واکنش خنثی شدن انجام می‌شود: ‌

 

OH- + H3O+ -----> 2H2O

محاسبات

معمولا حجم مشخص (V) از محلول اسید با نرمالیته مجهول (N) انتخاب کرده ، به‌کمک یک بورت مدرج به‌تدریج محلو ل یک باز به نرمالیته مشخص (N) به آن اضافه می‌کنند. عمل خنثی شدن وقتی کامل است که مقدار اکی‌والان گرم های باز مصرفی برابر مقدار اکی‌والان گرم های اسید موجود در محلول شود.

برای این که عمل تیتراسیون بدقت انجام شود، باید عمل افزایش محلول باز درست موقعی متوقف گردد که تساوی فوق برقرار شود. روش معمول و همگانی برای تعیین پایان تیتراسیون استفاده از شناساگرهاست. دستگاه PH متر نیز برای محاسبات دقیق در تعیین نقطه اکی والان کاربرد دارد.

وسایل و مواد مورد نیاز:

1. بورت 50 میلی لیتری

2. بالون ژوژه 100 میلی لیتری و50 میلی لیتری

3. ریز مایر 250 میلی لیتری

4. بشر 100 میلی لیتری

5. ترازوی دقیق

6. تیترازول کلرید ریک اسید 1/0 نرمال

7. سود

8. اگزالیك اسید

9. فنول فتالئین

 

 شرح آزمایش 1 :

 ابتدا بورت را برداشته آن را با آب مقطر خوب  می شوییم سپس برای این که  سود توسط آب مقطر درون بورت رقیق نشود ، سه الی چهار بار بورت را با سود شست وشو می دهیم .

حال توسط مزور 10 میلی لیتری  HCl      نرمال را برداشته درون ارلن خالی می کنیم  و چند قطره فنول فتالئین در آن می ریزیم . سپس بورت را تا صفرآن پر از NaOH  کرده و آن را به پایه می بندیم  ارلن را در زیر بورت قرار می دهیم  برای این که تغیر رنگ را بهتر تشخیص دهیم  یک برگ کاغذ سفید رنگ را در زیر ارلن قرار می دهیم .

شیر بورت را باز کرده  به صورتی که قطره قطره NaOH   درون ارلن بریزد و در هنگام خالی کردن NaOH   در ارلن ارلن را با دست راست تکان می دهیم تا NaOH  سریع تر با HCl  خنثی شود . مشاهده کردیم که  هر قطره سود که در HCl  می ریزد  رنگ آن برای چند  لحظه صورتی شده  ودوباره شفاف می شود  آن قدر سود را اضافه می کنیم تا رنگ محلول به ، صورتی کم رنگ  که پایدار باشد و پس از مدتی رنگ محلول شفاف نشود تغییر کند در آن لحظه شیر بورت را می بندیم و ارلن را از زیر بورت خارج می کنیم  ومقدار  حجم  NaOH  مصرفی را یاداشت می کنیم که حجم آن برابر با  ml 2.9 شد.

حال با استفاده از فرمول روبرو نرمالیته سود را حساب می کنیم :

                                                                                 

نتیجه آزمایش:  از آزمایش بالا نتیجه می گیریم که درتیتر کردن اسید باز باید اکیوالان ها با هم برابر باشد ودر واقع مول های اسید وباز با هم برابر باشد و دراین صورت واکنش خنثی است و پس از تغیر رنگ محلول نقطه پایان بدست می آید که محلول در این لحظه بازی میشود

 

شرح آزمایش2  :

10 میلی لیتراگزالیك اسید  را در داخل  یك بشر 100 میلی لیتری تمیز كه آن را  قبلاً با آب مقطر و آب شهری شستیم می ریزیم . سپس درون آن یكی دو قطره فنول فتالین می چكانیم بورت را برداشته آن را با آب مقطر خوب  می شوییم سپس برای این که  سود توسط آب مقطر درون بورت رقیق نشود ، سه الی چهار بار بورت را با سود شست وشو می دهیم بورت را تا صفرآن پر از NaOH   با نرمالیته ی آزمایش قبل کرده و آن را به پایه می بندیم  ارلن را در زیر بورت قرار می دهیم  برای این که تغیر رنگ را بهتر تشخیص دهیم  یک برگ کاغذ سفید رنگ را در زیر ارلن قرار می دهیم .

شیر بورت را باز کرده  به صورتی که قطره قطره NaOH   درون ارلن بریزد و در هنگام خالی کردن NaOH   در ارلن ارلن را با دست راست تکان می دهیم تا NaOH  سریع تر با COOCCOOH  خنثی شود. در لحظه ی تغییر رنگ مقدار  حجم  NaOH  مصرفی را یاداشت می کنیم که حجم آن برابر با  ml 3.8 شد.                                                          

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 26 شهریور 1396 ساعت 18 و 45 دقیقه و 21 ثانیه
What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how about unpredicted feelings.
چهارشنبه 15 شهریور 1396 ساعت 01 و 52 دقیقه و 49 ثانیه
Thanks for finally writing about >جوجه شیمیست
- تیتراسیون اگزالیک اسید و سود <Liked it!
یکشنبه 12 شهریور 1396 ساعت 20 و 38 دقیقه و 14 ثانیه
I like what you guys are up too. This sort of clever work and exposure!
Keep up the great works guys I've included you guys to
my own blogroll.
جمعه 2 تیر 1396 ساعت 17 و 08 دقیقه و 47 ثانیه
ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آیا نه نشستن خوب با من
پس از برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما قادر به من مؤمن
اما فقط برای کوتاه در حالی که.
من هنوز مشکل خود را با جهش در منطق و
شما خواهد را سادگی به پر کسانی که شکاف.
که شما در واقع که می توانید انجام من خواهد مطمئنا بود در گم.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 01 و 58 دقیقه و 43 ثانیه
I couldn't resist commenting. Perfectly written!
جمعه 25 فروردین 1396 ساعت 16 و 04 دقیقه و 38 ثانیه
With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?

My site has a lot of unique content I've either created myself or outsourced but
it seems a lot of it is popping it up all
over the internet without my agreement. Do you know any ways to help prevent content from
being ripped off? I'd truly appreciate it.
جمعه 25 فروردین 1396 ساعت 03 و 58 دقیقه و 04 ثانیه
Hi there, I enjoy reading through your article.

I wanted to write a little comment to support you.
پنجشنبه 6 آبان 1395 ساعت 20 و 22 دقیقه و 47 ثانیه
Very good
چهارشنبه 2 دی 1394 ساعت 08 و 11 دقیقه و 52 ثانیه
خیلی ممنون عالی بود
دوشنبه 25 آبان 1394 ساعت 10 و 48 دقیقه و 34 ثانیه
عالی بود ولی لطف کنید منبع قسمت تئوری رو هم بزارید ممنون
دوشنبه 4 آبان 1394 ساعت 09 و 47 دقیقه و 26 ثانیه
مرسی ازتون
دوشنبه 27 مهر 1394 ساعت 14 و 36 دقیقه و 56 ثانیه
حرف نداشت عالی بوووووووووووووود.اگه می تونید گزارش کار شیمی فیزیک روهم بگذارید. باتشکرازشما
دوشنبه 20 مهر 1394 ساعت 15 و 39 دقیقه و 54 ثانیه
دوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست دارم
دوشنبه 20 مهر 1394 ساعت 15 و 39 دقیقه و 42 ثانیه
دوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست دارم
دوشنبه 20 مهر 1394 ساعت 15 و 37 دقیقه و 42 ثانیه
عاااااااااااااااللللللللللللیییییی
دوشنبه 3 آذر 1393 ساعت 09 و 30 دقیقه و 20 ثانیه
مرسی ولی مطالبتون کامل نبود لطفا نتیجه ومحاسبه روبنویسین
پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 22 و 22 دقیقه و 17 ثانیه
از این بهتر نمیشه
دوشنبه 11 آذر 1392 ساعت 18 و 19 دقیقه و 21 ثانیه
خیلی خوب بود فقط اگه واکنشهارم بنوسید عالی میشه و یک سوال اگه میشه سریع جوابمو بدبد.
معرف مورد استفاده این تیتراسیون چیه؟
سه شنبه 7 آبان 1392 ساعت 19 و 22 دقیقه و 46 ثانیه
اخر هر چی گزارشکار بود ممنون
دوشنبه 6 آبان 1392 ساعت 19 و 05 دقیقه و 51 ثانیه
سلام دمتون گرم،با این گزارشی که نوشتم دیگه استادم هیچ بهونه ای ندارهو خوشحالم.مرسی
شنبه 27 مهر 1392 ساعت 16 و 16 دقیقه و 29 ثانیه
مرسی اگه میشه همراه با شکل باشه بهتره
شنبه 20 آبان 1391 ساعت 12 و 51 دقیقه و 20 ثانیه
درجه یک
شنبه 20 آبان 1391 ساعت 12 و 50 دقیقه و 28 ثانیه
عالللللللللللللی
پنجشنبه 27 بهمن 1390 ساعت 23 و 32 دقیقه و 54 ثانیه
سلام خیلی ممنون مشکلمو حل کردید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


نظرات و درخواستهای خود را با ایمیل زیر در میان بگذارید.
h.mahmoudi369@gmail.com

مدیر وبلاگ : hassan mahmoudi
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظز شما در مورد مطالب موجود در وبلاگ چیست؟آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


بازی آنلاین تراوین [URL="http://a200.x.traaviaan.ir/anmelden.php?ref=1136"]بازی آنلاین تراوین[/URL]