تبلیغات
جوجه شیمیست - مبردها
جوجه شیمیست
به بزرگی آرزوها نباید اندیشید؛ به بزرگی آن كسی باید اندیشید كه می تواند این آرزوها را بر آورده كند.
جمعه 14 مرداد 1390 :: نویسنده : hassan mahmoudi

برای انتقال حرارت از داخل یك محفظه یا اتاق به خارج , احتیاج به یك واسطه است. در یك سیستم سرد كننده مكانیكی استاندارد , عمل گرفتن حرارت با تبخیر مایعی در دستگاه تبخیر (Evaporator), و پس دادن آن در دستگاه تقطیر (Condenser) صورت می گیرد و این امر باعث تغییر حالت ماده سرمازا از بخار به مایع می گردد .مایعاتی كه بتوانند به سهولت از مایع به بخار و بالعكس تبدیل شوند به عنوان واسطه انتقال حرارت به كار برده می شوند, زیرا این تغییر حالت باعث تغییر حرارت نیز می گردد .برخی از این مواد سرمازا از مواد دیگر مناسب تر هستند .
 
 

خصوصیات مواد سرمازا :
سیالی كه به عنوان ماده سرمازا مورد استفاده قرار می گیرد باید دارای كیفیات زیر باشد:
1- سمی نباشد.
2- قابل انفجار نباشد .
3-اكسید كننده نباشد .
4- قابل اشتعال نباشد .
5- در صورت نشت به سهولت قابل تشخیص باشد
6- محل نشت آن قابل تعیین باشد .
7- قادر به عمل كردن در فشار كم باشد (نقطه جوش پایین) .
8- از نوع گازهای پایدار باشد .
9- قسمت هایی كه در داخل مایع حركت می كند به سهولت قابل روغنكاری باشند.
10- تنفس كردن آن مضر نباشد .
11- دارای گرمای نهان متعادلی برای مقدار تبخیر در واحد زمان باشد .
12- جابجایی نسبی آن برای ایجاد مقدار معینی برودت كم باشد .
13- دارای كمترین اختلاف, بین فشار تبخیر و تقطیر باشد .
ماده سرمازا نباید خورنده باشد (ایجاد زنگ زدگی كند) تا ساختن تمام قطعات سیستم از فلزات معمولی با عمر خدمتی طولانی تر عملی گردد.
مبنای مقایسه مواد سرمازای به كار رفته در صنعت سرد كنندگی , بر اساس حرارت تبخیر 5 درجه فارنهایت و حرارت تقطیر 68 درجه فارنهایت است .

شناسایی مواد سرمازا بوسیله شماره گذاری :
روش جدید مشخص كردن مواد سرما زا در صنایع تبرید , شماره گذاری این مواد است . پیش حرف R كه مخفف كلمه REFRIGERANT به معنای سرمازا است نوشته می شود. روش مشخص نمودن شماره ای توسط انجمن مهندسین تهویه ,تبرید و حرارت مركزی آمریكا متداول شده است .

طبقه بندی مواد سرما زا :
این مواد بوسیله دو سازمان ملی آمریكایی به نام های :
The national refrigeration safety code
The national board of fire underwriters طبقه بندی شده اند.

سازمان اول تمام مایعات سرمازا به سه گروه زیر تقسیم بندی می كند:
گروه اول – بی خطر ترین مواد كه شامل R-500,R-14,R-13,R-502,R-744 R-13BL,R-22,R-30,R-12,R-114,R-21,R-11,R-113 می باشد.
گروه دوم _ مواد سمی و تا حدی قابل اشتعال كه شاملR-717,R-40,R-764, R-1130,R-160,R-611 می باشد.
گروه سوم _ مواد قابل اشتعال كه شامل R-50,R-1150,R-170,R-290-
می باشد.
موسسه NBFU نیز مواد سرمازا را نسبت به درجه سمی بودن آن ها طبقه بندی كرده است كه شامل شش گروه است كه بی خطر ترین آن ها گروه یك است.

GROUP 1 CLASS
R-744 Carbon Dioxide 5
R-12 6
R-13B1 Kulene-131 6
R-21 6
R-114 6
R-30 Carrene No. 1 4
R-11 6
R-22 5
R-113 4
R-500 6
R-502 6
R-503 6
R-504 6
R-40 Methylene Chloride 4

GROUP 2
R-717 Ammonia 2
R-1130 Dichloroethylene 4
R-160 Ethyl Chloride 4
R-40 Methyl Chloride 4
R-611 Methyl Formate 3
R-764 Sulphur Dioxide 1

GROUP 3
R-600 Butane 5
R-170 Ethane 5
R-601 Iso Butane 5
R-290 Propane 5

در اینجا به بررسی بعضی از مبردهای متداول می پردازیم

22-R (دی كلرودی فلورو متان ) (CCl2F2) :
ماده ای است بیرنگ تقریبا بی بو و در فشار اتمسفر دارای نقطه جوشی معادل 7/21 درجه فارنهایت است . ماده ای غیر سمی و غیر قابل اشتعال است و خورنده نیست , از نظر شیمیایی در حرارت های عملیاتی بی اثر است و از نظر حرارتی تا 1022 درجه پایدار باقی می ماند .

12- R :
دارای گرمای نهان نسبتا پایین است و برای مصرف در دستگاه های كوچك تر مناسب می باشد , زیرا گردش مقدار زیادی ماده سرما زا امكان استفاده از مكانیزم های عملیاتی و تنظیم دقیق تر و در عین حال با حساسیت كمتر را میسر می كند . از این مبرد در كمپرسور های پیستونی و دورانی و انواع بزرگ گریز از مركزی استفاده می شود .
این ماده در فشار های سر , و معكوس (پس فشار) كم , ولی مثبت با یك بازدهی حجمی خوب كار می كند , 12- R , در 5 درجه فارنهایت , فشاری معادل 5/26 پوند بر اینچ مربع مطلق , و در 86 درجه فارنهایت دارای فشاری مطلق معادل 8/108 پوند بر اینچ مربع است .
گرمای نهان آن در 5 درجه فارنهایت 2/68 بی-تی- یو است و نشت آن به سهولت و با استفاده از نشت یاب الكترونیكی یا مشعل هالاید مشخص می گردد.
در حرارت صفر درجه مقدار كمی آب در 12-R حل می شود كه نسبت آن بر حسب وزن 6 در ملیون است . مایعی كه تولید می شود تا حدودی بر روی اكثر فلزات معمولی كه در ساختمان دستگاه های سرد كننده استفاده می شود , ایجاد زنگ می كند . اضافه كردن روغن های معدنی هیچگونه اثری در ایجاد رنگ بوسیله مایع ندارد ولی احتمالا كم رنگ شدن مایع به وسیله آب را كاهش می دهد . حساسیت ماده 12-R نسبت به آب در مقایسه با 22-R و 502-R بیشتر است . تا 90 درجه قابل حل شدن در روغن است . در این حرارت روغن شروع به جدا شدن می كند و به علت سبك تر بودن وزن در سطح آن جمع می شود .
به كار بردن 30 پوند از این ماده به ازای هر 1000 فوت مكعب فضای تهویه شده كاملا بی خطر است .
این ماده در سیلندر های به اندازه مختلف عرضه می شود و احتمالا در قوطی های سر بسته و محكم نیز یافت می شود . كد رنگی مخصوص 12- R سفید است .

22-R منوكلرودی فلورو متان (CHCLF2) :
22-R یك ماده سرمازای مصنوعی است كه انحصارا برای دستگاه های تبریدی كه درجه تبخیر پایینی دارند ساخته شده است . یكی از موارد استفاده آن در دستگاه های انجماد سریع است كه حرارت آن ها بین 20 تا 40 درجه فارنهایت حفظ می گردد . همچنین در دستگاه های تهویه مطبوع و یخچال های خانگی نیز به طور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گرفته است . 22-R فقط در كمپرسورهای پیستونی به كار گرفته می شوند و فشار عملیاتی آن به نحوی است كه برای نیل به درجات پایین , نیازی به كار كردن در فشار های كمتر از جو نیست . گرمای نهان آن به ازای هر پوند در 5 درجه فارنهایت 21/93 بی-تی-یو است . فشار عادی سر كمپرسور در 86 درجه 82/172 پوند بر اینچ مربع مطلق است .
22-R ماده ای پایدار ,غیر سمی ,بدون اثر اكسید كنندگی , بی آزار و غیر قابل اشتعال است . فشار اواپراتور در 5 درجه فارنهایت 43 پوند بر اینچ مربع است . حلالیت آن در آب 3 برابر 12-R است . بنابراین رطوبت در این ماده باید حداقل باشد .به همین دلیل استفاده از رطوبت گیر و خشك كن در این مورد بیشتر است .
به علت تمایل شدید تر 22-R به آب تعداد بیشتری رطوبت گیر برای خشك كردن آن لازم است. 22-R تا حرارت16درجه فارنهایت در روغن حل می شود وپس از ان روغن شروع به جدا شدن نموده و چون از مایع سبك تر است در سطح آن جمع می شود. وجود نشت را می توان به وسیله ی نشت یاب الكترونیكی و یا مشعل هالاید تیین كرد.

مواد سرما زای مخلوط :
همانطور كه از نامشان پیداست , این مواد مخلوطی از دو یا چند ماده ی سرما زا هستند, ولی مانند یك ماده سرما زای واحد عمل می كنند. و چهار نوع متداولتر آنها عبارتند از:
1)R-500 كه مخلوطی است از 8/73 درصد R-12 و 2/26 درصد R-152a
2)R-502 كه مخلوطی است از8/ 48 درصد R-22 و 2/ 51درصد R-115
3) كه مخلوطی است از 1/ 41 درصد R-23 و 9/ 59 درصد R-13
4) كه مخلوطی است از 2/ 48 درصد R-32 و 8/ 51 درصد R-115
این مواد سرما زا موادی ثبت شده هستند كه مراحل تركیب آنها پیچیده است و متصدی سرویس نباید با اختلاط مواد مبرد اقدام به ساختن ماده ای مخصوص بنماید.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 02 و 29 دقیقه و 36 ثانیه

Good data. Appreciate it!
cialis purchasing pastillas cialis y alcoho get cheap cialis buying cialis overnight import cialis cheap cialis warnings for cialis low cost cialis 20mg prezzo cialis a buon mercato cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 04 و 04 دقیقه و 25 ثانیه

Regards! Helpful stuff.
cialis generic link for you cialis price miglior cialis generico click here cialis daily uk cialis 20 mg buy generic cialis 5 mg cialis coupon printable cialis australia org rx cialis para comprar cialis usa cost
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 14 و 57 دقیقه و 54 ثانیه

Wonderful content. Appreciate it.
buying cialis overnight click here take cialis side effects of cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis with 2 days delivery prix cialis once a da online cialis cialis 05 recommended site cialis kanada fast cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 03 و 47 دقیقه و 41 ثانیه

Really a lot of terrific info!
cialis online nederland cialis side effects dangers click here cialis daily uk cialis lilly tadalafi compare prices cialis uk brand cialis nl buying cialis in colombia where cheapest cialis weblink price cialis viagra cialis levitra
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 03 و 28 دقیقه و 37 ثانیه

This is nicely expressed! .
generic cialis levitra cialis rckenschmerzen buy original cialis cialis diario compra cialis authentique suisse cialis australian price cialis generique 5 mg il cialis quanto costa cialis generika in deutschland kaufen cialis sans ordonnance
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 15 و 52 دقیقه و 29 ثانیه

Perfectly spoken without a doubt. .
buy name brand cialis on line achat cialis en suisse cialis y deporte cialis dosage recommendations prescription doctor cialis cialis 20 mg cut in half cialis 200 dollar savings card cialis 5mg wow cialis 20 cialis arginine interactio
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 15 و 47 دقیقه و 58 ثانیه

Thanks a lot, I appreciate it.
generic cialis 20mg uk cialis arginine interactio cialis 20 mg cost rezeptfrei cialis apotheke cialis usa cost effetti del cialis cialis 20 mg best price buy name brand cialis on line cialis generico are there generic cialis
جمعه 20 مهر 1397 ساعت 01 و 00 دقیقه و 46 ثانیه

Nicely put, Thank you!
levitra 10 mg prezzo buy generic levitra levitra 20mg levitra without a doctor prescription buy levitra generic buy levitra 10mg buy levitra online levitra levitra 10 mg kopen levitra 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 14 و 00 دقیقه و 02 ثانیه

Amazing knowledge. Cheers.
brand cialis generic side effects for cialis how does cialis work buy cialis online nz cialis generico postepay cialis taglich buy original cialis cialis daily dose generic get cheap cialis price cialis wal mart pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 22 و 43 دقیقه و 43 ثانیه

Regards! I enjoy this.
buy viagra usa online pharmacies of canada the best canadian online pharmacies canadian pharmacy king canada rx canadian pharmacies without an rx canada pharmacies online prescriptions buy viagra 25mg canadian pharmacy online pharmacies of canada
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 23 و 35 دقیقه و 07 ثانیه

You said it perfectly..
cialis mit grapefruitsaft buy cialis buy cialis uk no prescription achat cialis en suisse cialis coupon cialis online nederland generic cialis 20mg tablets cialis generique cialis lilly tadalafi non 5 mg cialis generici
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 20 و 27 دقیقه و 59 ثانیه

Excellent advice. Thanks!
tadalafil 10 mg cialis 50 mg soft tab cialis generic tadalafil buy cialis professional from usa achat cialis en suisse link for you cialis price we recommend cialis best buy cialis manufacturer coupon cialis daily cialis pills
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 10 و 33 دقیقه و 35 ثانیه

Incredible quite a lot of very good advice!
cialis kamagra levitra cialis pas cher paris cialis free trial cialis for sale south africa we use it 50 mg cialis dose purchase once a day cialis when will generic cialis be available cialis billig buy cialis online cialis sale online
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 07 و 35 دقیقه و 40 ثانیه

Good content, Cheers.
buy cheap viagra online uk cheap viagra prescription get viagra prescription best place to buy generic viagra online cheapest place to buy viagra buy canadian viagra online to buy viagra online cheap online pharmacy no prescription vigara how to buy viagra cheap
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 06 و 02 دقیقه و 53 ثانیه

You stated that effectively.
generic for cialis generic cialis review uk cialis dosage recommendations online prescriptions cialis comprar cialis 10 espa241a cialis for daily use cialis 10mg prix pharmaci click now cialis from canada cialis free trial generic cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 15 و 31 دقیقه و 48 ثانیه

Regards. A good amount of forum posts.

how to purchase cialis on line brand cialis generic cialis 5mg billiger cialis online cialis generika in deutschland kaufen cialis pills price each cialis official site cialis 20 mg cut in half enter site natural cialis cialis 20mg preis cf
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 05 و 01 دقیقه و 45 ثانیه

You said it nicely.!
how to buy cheap viagra viagra usa pharmacy best place buy viagra online buy viagra mexico viagra from usa pharmacy cheap online pharmacy uk buy viagra online uk next day delivery prices for viagra sildenafil prices uk viagra buy viagra pharmacy viagra
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 ساعت 07 و 40 دقیقه و 46 ثانیه

Thank you, I like it.
generic cialis soft gels cialis purchasing tadalafil 20mg cialis professional yohimbe tadalafil 20mg cialis 5mg prix cialis pills in singapore click here to buy cialis prices on cialis 10 mg buy brand cialis cheap
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 22 و 05 دقیقه و 44 ثانیه

Fine facts. Thanks!
cialis 5 mg cialis 5 mg funziona 5 mg cialis coupon printable venta cialis en espaa cialis generika cialis pas cher paris click now buy cialis brand acquistare cialis internet enter site very cheap cialis price cialis per pill
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 12 و 50 دقیقه و 19 ثانیه

Valuable advice. Cheers.
viagra online pharmacy viagra buy viagra how to get cheap viagra how do i buy viagra buy uk viagra how to buy cheap viagra online buy viagra online nz viagra online usa where can you buy viagra over the counter viagra cheap prices cheap generic viagra online pharmacy
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 04 و 41 دقیقه و 19 ثانیه

Useful write ups. Appreciate it.
prescription doctor cialis american pharmacy cialis cialis super kamagra generic cialis tadalafil cialis 10mg prix pharmaci cialis in sconto buy name brand cialis on line click now buy cialis brand cialis generico en mexico discount cialis
شنبه 4 فروردین 1397 ساعت 03 و 23 دقیقه و 24 ثانیه

Nicely put. Thanks a lot.
best generic drugs cialis cialis great britain cialis 5 mg how to buy cialis online usa cialis 50 mg soft tab cialis herbs cialis en 24 hora acheter cialis kamagra cialis kaufen cialis prices in england
دوشنبه 28 اسفند 1396 ساعت 08 و 41 دقیقه و 10 ثانیه

Thank you, An abundance of knowledge.

cialis online holland ou acheter du cialis pas cher cialis professional yohimbe compare prices cialis uk we use it cialis online store side effects for cialis cialis farmacias guadalajara buy cialis online we like it safe cheap cialis cialis tablets australia
شنبه 13 آبان 1396 ساعت 17 و 37 دقیقه و 39 ثانیه
سلام، فقط از وبلاگ شما از طریق Google مطلع شد
و متوجه شدم که این واقعا آموزنده است. من میخواهم برای برزیل مراقب باشم
اگر این را در آینده ادامه دهید، سپاسگذارم. خیلی از مردم از نوشتن شما بهره خواهند برد.
به سلامتی!
یکشنبه 26 شهریور 1396 ساعت 04 و 59 دقیقه و 40 ثانیه
I used to be able to find good advice from your blog articles.
شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 16 و 46 دقیقه و 57 ثانیه
If you desire to increase your knowledge simply keep visiting this web page and be updated with the hottest news posted here.
سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت 20 و 45 دقیقه و 19 ثانیه
This post is truly a pleasant one it assists new the web
users, who are wishing in favor of blogging.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 04 و 25 دقیقه و 12 ثانیه
Your style is really unique in comparison to other people
I've read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book
mark this blog.
پنجشنبه 31 فروردین 1396 ساعت 12 و 29 دقیقه و 06 ثانیه
I'm really enjoying the design and layout of your site.
It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more
often. Did you hire out a designer to create your theme? Superb work!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


نظرات و درخواستهای خود را با ایمیل زیر در میان بگذارید.
h.mahmoudi369@gmail.com

مدیر وبلاگ : hassan mahmoudi
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظز شما در مورد مطالب موجود در وبلاگ چیست؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


بازی آنلاین تراوین [URL="http://a200.x.traaviaan.ir/anmelden.php?ref=1136"]بازی آنلاین تراوین[/URL]